производот листа позадина слика - Aquagem

фреквенција Инвертер


Инвертер за пумпи за базен Aquagem iSaver+ е инверторот што првпат се користи со цел екран на допир. Овој инвертер за пумпа има едноставност во дизајнот и работењето. Поставувањето на тајмерот за базен на овој инвертер за фреквенција за базен е со 35 опции за брзини, што е многу подобро од пумпата за вклучување/исклучување на базенот.